Az emlékezés napja

Minden évben eljön az emlékezés napja, amikor mindenkiben fájó emlékek törnek elő, szeretteik elveszítése miatt. Idén sem csupán képekkel szeretnék itt megemlékezni, hanem Horváth Piroska gyönyörű megható versével.

Temető 2

Feledetteknek …

Korhadt fejfák és ledőlt keresztek –
mi lesz azzal, kit régen feledtek?
Fonnyadt levelek alatt sorvadó –
feledésbe névtelen porladó.

Nehéz márvány alá – eltemetve,
emlékek pakkjából elveszejtve,
kőországuk eldőlve, romosan,
szederindák ölelik szorosan,

gyufaszál sercen – apró fény villan,
füstölgő csík az ég felé illan,
bús krizantémfej borul egy hantra,
magányos emlék roskad a padra,

varjúkántálás töri a csendet,
kopott feledés új fénye sejtet,
pókháló rezzen – ébred az emlék,
gyertya lobban, hol sötét volt nemrég.

Mindenszentek010