Emlékezés szeretteinkre, akik nem lehetnek már velünk

Ők azok akik már nem mosolyoghatnak ránk többé, akik csak emlékeinkben élnek már tovább. Akik hangjáért, egy mondatáért most sokat adnánk, de minden hiába. Szemükben a fény kialudt már mindörökte.

dscf1496

De szívünkben élnek tovább, és csak a szépre emlékezünk velük kapcsolatban. És ezen az őszi napon ha csak egy csertyát  gyújtunk emléküktre akkor is egy rövid időre ismét velünk lehetnek.

dscf1495

Ne jöjj el sírva síromig!
Nem fekszem itt, nem alszom itt.
Ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén.

Mary Elizabeth Frye

A képekre kattintva további fotók láthatók.

Az emlékezés napja

Minden évben eljön az emlékezés napja, amikor mindenkiben fájó emlékek törnek elő, szeretteik elveszítése miatt. Idén sem csupán képekkel szeretnék itt megemlékezni, hanem Horváth Piroska gyönyörű megható versével.

Temető 2

Feledetteknek …

Korhadt fejfák és ledőlt keresztek –
mi lesz azzal, kit régen feledtek?
Fonnyadt levelek alatt sorvadó –
feledésbe névtelen porladó.

Nehéz márvány alá – eltemetve,
emlékek pakkjából elveszejtve,
kőországuk eldőlve, romosan,
szederindák ölelik szorosan,

gyufaszál sercen – apró fény villan,
füstölgő csík az ég felé illan,
bús krizantémfej borul egy hantra,
magányos emlék roskad a padra,

varjúkántálás töri a csendet,
kopott feledés új fénye sejtet,
pókháló rezzen – ébred az emlék,
gyertya lobban, hol sötét volt nemrég.

Mindenszentek010